Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową, remont instalacji centralnego ogrzewania, budowa instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej w budynku biurowym przy ul. Łąkowej 10 w Ostrowi Mazoweickiej

Ogłoszenie  SIWZ Załącznik nr 1 Przedmiar robót Załącznik nr 2 Projekt budowlany instalacji gazowej Załącznik nr 2 str. 16 Projekt zagospodarowania terenu Załącznik nr 2 str. 18 rozwinięcie instalacji gazowej Załacznik nr 2 str.19 Profil instalacji gazowej Załącznik nr 2 str. 20 Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu Załącznik nr 2 str.17 rzut…

Czytaj dalej

Dostawa autobusu

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 2 Wzór oferty Załącznik nr 3 Oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 5 Wzór umowy  Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Powiadomienie…

Czytaj dalej

Zakup, dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania w jednostkach sprzętowo-transportowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Załacznik nr 1 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr…

Czytaj dalej

Dostawa nowego autobusu do komunikacji miejskiej

Ogłoszenie Formularz ofertowy SIWZ Wykaz dostaw lub usług Oświadczenie Oświadczenie Wykonawcy Wzór umowy Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Odpowiedź na zapytania do SIWZ Odpowiedź na zapytania Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data nadania: 07.05.2019r. Data aktualizacji: 09.05.2019r. Data aktualizacji: 10.05.2019r. Data aktualizacji: 14.05.2019r. Data…

Czytaj dalej