ZGK LOGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, tel. 29 645 7301; e-mail: kancelaria@gkostrow.pl
KRS: 0000153255 - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 49 468 000,00 zł
NIP: 7591475720, REGON: 550733679, Nr Rejestrowy BDO: 000015804

Oddział Gospodarki Odpadami

Zadania Oddziału:

 • w zakresie odbioru i transportu odpadów
  • Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
  • Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  • Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  • Wdrażanie własnych i zleconych programów gospodarki odpadami oraz segregacji odpadów.
  • Utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej pojazdów znajdujących się w dyspozycji działu.
  • Analiza ekonomiczna świadczonych usług.
  • Udział w przetargach na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów.
  • Bieżące monitorowanie rynku odpadów komunalnych.
  • Prowadzenie monitoringu pojazdów.
  • Uzyskiwanie pozwoleń, zezwoleń i decyzji w zakresie prowadzonej działalności.
  • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie prowadzonej działalności.
 • w zakresie prowadzenia warsztatu
  • Wykonywanie napraw i remontów maszyn i środków transportowych Spółki z zapewnieniem pełnej gotowości ruchowej i sprawności technicznej.
  • Prowadzenie ewidencji maszyn, urządzeń oraz środków transportowych Spółki.
  • Opracowywanie zakresów remontów środków transportowych oraz związanych z tym potrzeb materiałowych części zamiennych.
  • Prowadzenie sprawozdawczości.
  • Prowadzenie magazynu olejów.
 • w zakresie zagospodarowania odpadów: 
  • Prowadzenie instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami, dokumentacją wewnętrzną i normami prawnymi.
  • Prowadzenie ewidencji procesu zagospodarowania odpadów i wytworzonych surowców wtórnych.
  • Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych.
  • Mechaniczne przetwarzanie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.
  • Biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów pochodzenia komunalnego.
  • Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych.
  • Zbieranie odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.
  • Utrzymanie i bieżąca eksploatacja Instalacji komunalnych do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz do składowania odpadów zlokalizowanych w miejscowości Stare Lubiejewo gm. Ostrów Mazowiecka.
  • Wdrażanie własnych i zleconych programów gospodarki odpadami oraz przetwarzania odpadów.
  • Monitoring procesów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów.
  • Utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej pojazdów i sprzętu znajdujących się w dyspozycji działu.
  • Analiza ekonomiczna odpadów przyjmowanych do instalacji celem przetworzenia.
  • Uzyskiwanie pozwoleń, zezwoleń i decyzji w zakresie prowadzonej działalności.
  • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami.
  • Prowadzenie stacji paliw w DZO.
Archiwum
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Skip to content