ZGK LOGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, tel. 29 645 7301; e-mail: kancelaria@gkostrow.pl

Dział Wodociągów i Kanalizacji

Zadania Działu Wody i Kanalizacji:

 • Wydobycie uzdatnianie i dostawa wody.
 • Odbiór ścieków.
 • Budowa i konserwacja sieci wodociągowych w celu zaopatrzenia ludności oraz podmiotów go­spodarczych w wodę – własnych oraz zleconych.
 • Budowa i konserwacja przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
 • Budowa i konserwacja sieci kanalizacyjnych do odbioru ścieków komunalnych, prze­mysłowych oraz deszczowych – własnych oraz zleconych.
 • Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji technicznej do podłączeń do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej.
 • Eksploatacja i konserwacja urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.
 • Kontrola zgodności robót wodociągowo – kanalizacyjnych z wydanymi warunkami technicz­nymi.
 • Prowadzenie gospodarki wodomierzowej.
 • Rozliczanie odbiorców wody i dostawców ścieków.
 • Monitoring legalności poboru wody i odprowadzania ścieków, prowadzenie dokumentacji z działań w tym zakresie.
 • Wykonywanie robót zleconych w zakresie prowadzonej działalności.
 • Przygotowywanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków.
 • Usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
 • Konserwacja przepompowni ścieków.
 • Prowadzenie laboratorium badania wody w celu kontroli procesu technologicznego uzdatniania wody.

Dział Oczyszczania ścieków

 • Eksploatacja i konserwacja obiektów, urządzeń i instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • Prowadzenie stałej kontroli mechaniczno – biologicznego procesu oczyszczania ścieków oraz przebiegu procesu zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych wraz z ich zagospodarowaniem lub unieszkodliwianiem.
 • Odprowadzanie do odbiornika ścieków oczyszczonych o parametrach określonych w pozwoleniu wodno prawnym.
 • Oczyszczanie ścieków komunalnych dopływających do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
 • Nadzór nad wysokością parametrów przyjmowanych ścieków przemysłowych.
 • Kontrola jakości ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi oraz rozliczanie dostawców tych ścieków.
 • Odprowadzanie do rzeki Grzybówki wód opadowych z terenu miasta o parametrach zgodnych z pozwoleniem wodno prawnym oraz konserwacja odbiornika w granicach administracyjnych miasta.
 • Prowadzenie laboratorium badania ścieków w celu kontroli procesu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych, zagospodarowania osadów ściekowych oraz odprowadzania wód deszczowych do odbiornika.
Archiwum
kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Skip to content