Władze Spółki

Organy Spółki:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marcin Fidura
Członkowie
  • Dariusz Ogrodnik
  • Monika Olbryś
  • Ewa Terciak
  • Paweł Radomski
Zarząd Spółki
  • Bartłomiej Tomasz Pieńkowski – Prezes Zarządu

POWSTANIE SPÓŁKI

Uchwałą Nr XII/69/99 Rady Miejskiej Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 grudnia 1999r. przekształcono Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym dnia 13 grudnia 1999r. sporządzono akt notarialny (nr 6757/99) przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Brak możliwości komentowania.