Status RIPOK

Zakończono rozbudowę, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje oraz statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Starym Lubiejewie  Projekt został zrealizowany zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Dnia 17 maja 2016 r. Decyzją Nr 71/16/PZ.Z Marszałka Województwa Mazowieckiego …

Czytaj dalej

Trwają prace związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych na użytkowanie instalacji

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wdanie pozwolenia zintegrowanego na całość instalacji. W grudniu odbędą się wizytacji kontrolne ze straży pożarnej i sanepidu, które wydadzą dokumentacje pokontrolne. które dołączone zostaną do przygotowywanego właśnie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Wniosek ten zostanie niezwłocznie złożony do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i po…

Czytaj dalej

Dostawa maszyn i urządzeń mobilnych do ZUOK-u

Pod koniec października zostały zakończone dostawy wszystkich maszyn i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania nowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie, zarządzanego prze ZGK w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II” dostarczone zostały m.in.: – ładowarka…

Czytaj dalej

Zakończenie ETAPU II rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów

Zakres robót związanych z budową obejmował  m.in.  rozbudowę budynku socjalnego, budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych z placem dojrzewania, budowę dróg i placów manewrowych wraz z wagą samochodową i myjką kół oraz budową infrastruktury podziemnej i oświetlenia. Realizowana w Starym Lubiejewie budowa jest częścią projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki…

Czytaj dalej