Etap I

Realizacja Projektu:

  1. Podpisanie umowy o dofinansowanie proj. “Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez ZGK”
  2. ETAP I Rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów
  3. Informacja o zawarciu umowy na roboty budowlane
  4. Informacja o rozpoczętych pracach ziemnych przy kształtowaniu niecki składowiska
  5. Prace przy uszczelnianiu niecki składowiska i przy rozbudowie hali sortowni
  6. Zakończenie ETAPU I rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów
  7. Odbiór końcowy ETAPU I inwestycji

Brak możliwości komentowania.