Zakup, dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania w jednostkach sprzętowo-transportowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp.z o.o.

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wykaz pojazdów Załącznik nr 3 Wzór formularza oferty Załącznik nr 4 Oświadczenie Wzór umowy Zapytanie ofertowe – aktualizacja Opis przedmiotu zamówienia – aktualizacja Wzór formularza ofertowego – aktualizacja Powiadomienie o unieważnieniu postępowania Data nadania: 26.04.2019r. Data aktualizacji: 30.04.2019r. Data…

Czytaj dalej

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Oddziału Wodociągów i Kanalizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Załącznik nr 1 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wzór umowy koparka Odpowiedź…

Czytaj dalej