Wykonanie koncepcji techniczno-technologicznej modernizacji istniejącej instalacji mechanicznego – biologicznego przetwarzania odpadów w Starym Lubiejewie

Zapytanie ofertowe

Umowa

Wzór oferty

Oświadczenie o speł. warunków

Powiadomienie zmianie terminu składania ofert

Powiadomienie zmiany do umowy

Powiadomienie o wyborze oferty

Data nadania: 23-07-2018 r.

Data aktualizacji: 26-06-2018r.

Data aktualizacji: 03-08-2018r.

Data aktualizacji: 23.08.2018r.

Brak możliwości komentowania