Dostawa soli kamiennej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Wzór umowy Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Wzór oferty  Informacja z otwarcia ofert Powiadomienie o wyborze oferty Data ogłoszenia: 31.08.2018r. Data aktualizacji: 10.09.2018r. Data aktualizacji: 21.09.2018r.

Czytaj dalej