ZGK LOGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, tel. 29 645 7301; e-mail: kancelaria@gkostrow.pl

Ogłoszenie o zamówieniu – Sukcesywne dostawy wraz z transportem wykonawcy fabrycznie nowych worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

Skip to content