Dostawa kruszyw budowlanych

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) Załącznik nr 1 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 3 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 5 Wzór umowy żwir…

Czytaj dalej

Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania budowa ścieżek rowerowych – etap I ul. Różańska

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Załącznik nr 1 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 3 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 5 Wzór umowy Informacja z…

Czytaj dalej