Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Oddziału Wodociągów i Kanalizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Załącznik nr 1 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wzór umowy koparka Odpowiedź…

Czytaj dalej