ZGK LOGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, tel. 29 645 7301; e-mail: kancelaria@gkostrow.pl
KRS: 0000153255 - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 49 468 000,00 zł
NIP: 7591475720, REGON: 550733679, Nr Rejestrowy BDO: 000015804

Komisja ZGK rozpoczyna kontrolę przyłączy

Od 9 listopada pracę zaczyna zespól kontrolny Zakładu Gospodarki Komunalnej. Od przyszłego tygodnia zatem może do Państwa drzwi zapukać Przewodniczący Komisji Kontrolnej z prośbą o udostępnienie niezbędnych dokumentów lub wskazanie miejsca zainstalowania urządzeń kontrolnych, np. wodomierzy.

Należy przypomnieć, że w tym roku od 1 kwietnia do 30 maja 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej ogłosił Abolicję, która polegała na zgłoszeniu do ZGK w Ostrowi Mazowieckiej faktu nielegalnych praktyk (nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, bezumownego korzystania z sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociągowej na terenie miasta) bez konsekwencji prawnych. Wszystkim którzy skorzystali z Abolicji nie wymierzono żadnych kar i podpisano z nimi umowy, na w pełni legalne korzystanie z miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W wyniku Abolicji do niewłaściwych praktyk przyznało się 25 osób, właścicieli prywatnych zabudowań na terenie miasta.

Teraz przyszedł czas na zapowiadane podczas akcji abolicyjnej kontrole. Podstawę prawną kontroli stanowi art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.).

„(…) Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7, w celu: (…) pkt 2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.”

W skład Komisji Kontrolnej wchodzi czworo pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wszyscy kontrolerzy są wyposażeni w legitymacje z imieniem i nazwiskiem umieszczone w widocznym miejscu oraz w pisemne upoważnienia Prezesa ZGK. Informujemy, że wciąż istnieje możliwość dla osób, które mają wiedzę na temat nieprawidłowości dotyczących ich posesji, ZŁOSZENIA SIĘ DO SIEDZIBY Oddziału Wodociągów i Kanalizacji (ul. Sikorskiego 39A) celem zawarcia ugody z ZGK.

Archiwum
listopad 2022
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Skip to content