ZGK LOGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, tel. 29 645 7301; e-mail: kancelaria@gkostrow.pl

Opracowanie projektu budowlanego na zadanie “Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w obrębie ulic Ruszczyca dz. nr 5430”

Skip to content