Dostawa pojazdu do zbierania odpadów

Ogłoszenie Jednolity europejski dokument zamówienia SIWZ Załącznik nr 2 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 3 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 4 Wzór umowy Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Odpowiedzi 28.12.2018r. Powiadomienie o zmianach w SIWZ Odpowiedzi 31.12.2018 Odpowiedzi 03.01.2019r. Odpowiedź na zapytanie w sprawie…

Czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko pracy – Inspektor ds. gospodarki odpadami

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. gospodarki odpadami Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Warunki pracy na stanowisku Praca w…

Czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik Działu Oczyszczania Miasta i Odbioru Odpadów

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Oczyszczania Miasta i Odbioru Odpadów Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul.Bolesława Prusa 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Warunki pracy na stanowisku…

Czytaj dalej