Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017

Spółka zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do dnia 30.11.2017r.  na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Brak możliwości komentowania.