Plan postępowań

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 rok

Sporządzony na podstawie art. 13a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zam. Procedura  Kwartał 2018 Wartość
1 Zakup samochodu małogabarytowego do odbioru odpadów Dostawa Przetarg nieograniczony II

   170 000,00 zł

2 Dostawa armatury wod-kan na potrzeby Spółki Dostawa Przetarg nieograniczony II

  150 000,00 zł

3 Wykonanie przyłączy gazowych z modernizacją kotłowni węglowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony II/III

   233 000,00 zł

4 Zakup samochodów do odbioru odpadów Dostawa Przetarg nieograniczony III/IV

1 220 000,00 zł

5 Zakup samochodu do odbioru odpadów segregowanych z HDS Dostawa Przetarg nieograniczony III/IV

730 000,00 zł

6 Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg Dostawa Przetarg nieograniczony III/IV

190 000,00 zł

7 Dostawa oleju napędowego i opałowego Dostawa Przetarg nieograniczony IV

700 000,00 zł

Data aktualizacji: 15.03.2018r.

 

Brak możliwości komentowania.