Zespół Badań Laboratoryjnych

 

Zadania Zespołu Badań Laboratoryjnych:

  • Nadzór nad procesem uzdatniania wody oraz jakością dostarczanej wody,
  • Nadzór nad procesem oczyszczania ścieków oraz jakością odprowadzanych ścieków,
  • Prowadzenie badań laboratoryjnych wody i ścieków na zlecenia zewnętrzne,
  • Stałe zdobywanie atestów i certyfikatów koniecznych do prowadzenia działalności wewnętrznej i zewnętrznej.

Brak możliwości komentowania.