Dział Robót Drogowych

 

Zadania Działu Robót Drogowych:

  • Budowa, remonty oraz bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, ulic, placów  i chodników na zlecenie Urzędu Miasta lub innych jednostek.
  • Bieżąca konserwacja oraz uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego ulic miejskich.
  • Przygotowanie i prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
  • Stała gotowość do wykonania innych prac w zależności od potrzeb (likwidacja rozlewisk, zwałów drzew, pomocy drogowej itp.).
  • Prowadzenie i utrzymanie targowisk miejskich.

Brak możliwości komentowania.