Dział Logistyki i Usług Technicznych

 

Zadania Działu Logistyki i usług Technicznych:

 • Wykonywanie remontów maszyn i środków transportowych.
 • Zapewnienie pełnej gotowości ruchowej i sprawności technicznej maszyn, urządzeń oraz środków transportowych Spółki.
 • Prowadzenie ewidencji maszyn, urządzeń oraz środków transportowych Spółki.
 • Opracowywanie zakresów remontów środków transportowych oraz związanych z tym potrzeb materiałowych części zamiennych.
 • Prowadzenie ewidencji zużycia paliw płynnych, ogumienia, akumulatorów  i części zamiennych oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.
 • Kontrola kart drogowych.
 • Przygotowywanie zarządzeń w zakresie transportu dla potrzeb Zarządu oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Prowadzenie nadzoru i administracji bazy na ul. Łąkowej, przygotowanie Regulaminu jej funkcjonowania.
 • Przyjmowanie, segregowanie i opracowywanie zapotrzebowań z poszczególnych oddziałów /komórek organizacyjnych/ na dostawę materiałów, paliw, części zamiennych, sprzętu i usług.
 • Dokonywanie zakupów dla potrzeb Spółki.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki materiałowej.
 • Wstępne rozpatrywanie i opiniowanie ofert na dostawy materiałów i usług.
 • Prowadzenie magazynu odzieży roboczej, środków czystości i sprzętu BHP.

Brak możliwości komentowania.