Dział Zagospodarowania Odpadów

 

Zadania Działu Zagospodarowania Odpadów: 

  • Zagospodarowanie odpadów poprzez ich segregację do wykorzystania, recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania.
  • Utrzymanie i bieżąca eksploatacja Stacji Segregacji Odpadów i Składowiska.
  • Wdrażanie własnych i zleconych programów gospodarki odpadami oraz segregacji odpadów.
  • Monitoring procesów segregacji i składowania odpadów.
  • Utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej pojazdów i sprzętu znajdujących się w dyspozycji oddziału.
  • Analiza ekonomiczna segregacji i składowania odpadów.

Brak możliwości komentowania.