Dział Oczyszczania Miasta i Odbioru Odpadów

 

Zadania Działu Oczyszczania Miasta i  Odbioru Odpadów:

  • Świadczenie usług z zakresie odbioru odpadów komunalnych.
  • Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb).
  • Prowadzenie punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  • Oczyszczanie ulic, placów i chodników zleconych do bieżącego utrzymania przez Urząd Miasta oraz innych zarządców i właścicieli nieruchomości.
  • Wdrażanie własnych i zleconych programów gospodarki odpadami oraz segregacji odpadów.
  • Utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej pojazdów znajdujących się w dyspozycji oddziału.
  • Analiza ekonomiczna świadczonych usług.

Brak możliwości komentowania.