Cenniki i regulaminy

Oddział Wodociągów i Kanalizacji

REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zarządzenie pobierz

Usługi świadczone przez OWiK cennik obowiązujący od 1 maja 2014 r. zał nr3zał nr3 c.d.

 TARYFY dla Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Ostrowi Mazowieckiej w 2017 r.  pobierz

 

Oddział Ligistyki, Transportu i Robót Drogowych

CENY BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Cennik usług świadczonych przez Oddział Logistyki, Transportu i Robót Drogowych obowiązujący od 03.03.2016r.

 

Oddział Gospodarki Odpadami

Cennik Usług świadczonych przez Oddział Gospodarki Odpadami od 1.03.2017r.  pobierz

Cennik przyjęcia odpadów do zagospodarowania przez MBP zlokalizowanej w Starym Lubiejewie ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka obowiązujący od 1.03.2018 r. pobierz

Cennik przyjęcia odpadów do zagospodarowania w instalacji MBP zlokalizowanej w Starym Lubiejewie obwiązujący od 01.12.2018r.

Brak możliwości komentowania