Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Oddziału Wodociągów i Kanalizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Załącznik nr 1 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wzór umowy koparka Odpowiedź…

Czytaj dalej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oferta Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Umowa Załącznik nr 5 Informacja o ryzyku ubezpieczeniowym Załącznik nr 6- Informacja o szkodowości Załącznik nr 7 do SIWZ – Bilans…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oferta Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załacznik nr 4 Umowa Kopia Załączniki nr 5-8 – wykazy ubezpieczanego mienia 2019-2021 Kopia Załączniki nr 5-8 – wykazy ubezpieczanego mienia 2019-2021(1) Kopia Załączniki…

Czytaj dalej

Dostawa pojazdu do zbierania odpadów

Ogłoszenie  SIWZ JEDZ  śmieciarka  Wzór umowy- śmieciarka Wzór oferty na dostawy- śmieciarka  Wykaz dostaw lub usług Oświadczenie – grupa kapitałowa Odpowiedzi na pytania Zmiany w SIWZ Wzór oferty na dostawy Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data nadania: 31.01.2019r. Data aktualizacji 01.02.2019r. Data aktualizacji…

Czytaj dalej