Budowę zbiornika podziemnego na wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru wraz ze stanowiskiem czerpania wody oraz z infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie o zamówieniu bzp SIWZ załącznik (SIWZ) nr 1 – oświadczenie – grupa kapitałowa załącznik (SIWZ) nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik (SIWZ) nr 3 – Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów załącznik (dokumentacja) nr 5 – przedmiar załącznik (dokumentacja) nr…

Czytaj dalej

Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 1912 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.)

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 2 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 3 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr 6 Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca…

Czytaj dalej

Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania budowa ścieżek rowerowych – etap II ul. Legionowa oraz ul. Szkoły Podchorążych

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 2 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 5 Wzór umowy Informacja z otwarcia ofert Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty…

Czytaj dalej

Dostawa soli kamiennej z antyzbrylaczem do utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 2 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 3 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wzór umowy Informacja z otwarcia ofert Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty…

Czytaj dalej