Dostawa autobusu do komunikacji miejskiej

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Załącznik nr 1 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 5 Wzór umowy Odpowiedź na…

Czytaj dalej

Dostawa kruszyw budowlanych

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) Załącznik nr 1 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 3 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 5 Wzór umowy żwir…

Czytaj dalej

Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania budowa ścieżek rowerowych – etap I ul. Różańska

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Załącznik nr 1 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 3 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 4 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 5 Wzór umowy Informacja z…

Czytaj dalej

Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową, remont instalacji centralnego ogrzewania, budowa instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej w budynku biurowym przy ul. Łąkowej 10 w Ostrowi Mazoweickiej

Ogłoszenie  SIWZ Załącznik nr 1 Przedmiar robót Załącznik nr 2 Projekt budowlany instalacji gazowej Załącznik nr 2 str. 16 Projekt zagospodarowania terenu Załącznik nr 2 str. 18 rozwinięcie instalacji gazowej Załacznik nr 2 str.19 Profil instalacji gazowej Załącznik nr 2 str. 20 Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu Załącznik nr 2 str.17 rzut…

Czytaj dalej