Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oferta Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załacznik nr 4 Umowa Kopia Załączniki nr 5-8 – wykazy ubezpieczanego mienia 2019-2021 Kopia Załączniki nr 5-8 – wykazy ubezpieczanego mienia 2019-2021(1) Kopia Załączniki…

Czytaj dalej

Dostawa pojazdu do zbierania odpadów

Ogłoszenie  SIWZ JEDZ  śmieciarka  Wzór umowy- śmieciarka Wzór oferty na dostawy- śmieciarka  Wykaz dostaw lub usług Oświadczenie – grupa kapitałowa Odpowiedzi na pytania Zmiany w SIWZ Wzór oferty na dostawy Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert Data nadania: 31.01.2019r. Data aktualizacji 01.02.2019r. Data aktualizacji 04.02.2019r. Data aktualizacji 06.02.2019r. Data…

Czytaj dalej

Dostawa pojazdu do zbierania odpadów

Ogłoszenie Jednolity europejski dokument zamówienia SIWZ Załącznik nr 2 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 3 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 4 Wzór umowy Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Odpowiedzi 28.12.2018r. Powiadomienie o zmianach w SIWZ Odpowiedzi 31.12.2018 Odpowiedzi 03.01.2019r. Odpowiedź na zapytanie w sprawie…

Czytaj dalej

Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80 mm o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 12

Ogłoszenie Jednolity europejski dokument zamówienia SIWZ – na dostawę i usługi procedura pełna Wykaz części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom WZÓR UMOWY DOSTAWY Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (003) Wzór oferty na dostawy (007) Odpowiedź na zapytanie w sprawie  SIWZ Powiadomienie o zmianach SIWZ Odpowiedź na zapytanie…

Czytaj dalej