Podpisanie umów na dostawę maszyn i urządzeń mobilnych

24 sierpnia 2015 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. zostały podpisane umowy z dostawcami wyłonionymi w drodze przetargu na dostawymaszyn i urządzeń mobilnych w ramach projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II”. Zamówienie podzielono na…

Czytaj dalej

Rozpoczęły się prace budowlane w ZUOK-u w Starym Lubiejewie

Firma LIMBA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako główny wykonawca, przystąpiła do prac budowlanych związanych z przebudową i modernizacją Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie. Rozpoczęto prace przy przebudowie budynku socjalno-biurowego, wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowie ośmiu modułów kompostujących. Budowana kompostownia będzie mogła…

Czytaj dalej

Wybrano wykonawcę projektu realizowanego przez ZGK w Ostrowi Mazowieckiej

23 lipca 2015 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej nastąpiło podpisanie umowy między ZGK, reprezentowanym przez prezesa Zarządu, Krzysztofa Winiarskiego, a firmą LIMBA Sp. z o.o., reprezentowaną przez prezesa Zarządu, Pawła Wolskiego. Firma LIMBA została wybrana w ogłoszonym na początku maja 2015 r. postępowaniu…

Czytaj dalej

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę projektu

Na początku maja 2015 r. został ogłoszony przetarg na głównego wykonawcę projektu pn.„Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Etap II”. W ramach postępowania przetargowego zostanie wybrany wykonawca, który zobowiąże się do wykonania projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót związanych z:…

Czytaj dalej