Zawieszenie pobierania opłaty targowej

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązanych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 2255) informujemy, że od dnia 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. zostaje zawieszone pobieranie opłaty targowej.

Data nadania: 31.12.2020r.

Brak możliwości komentowania.