ZGK LOGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, tel. 29 645 7301; e-mail: kancelaria@gkostrow.pl

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. w okresie od 13.03.2021 do 16.07.2023

Skip to content