Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Data nadania: 30.11.2020r.

Data aktualizacji: 09.12.2020r.

Data aktualizacji: 23.12.2020r.

Data aktualizacji: 22.01.2021r.

Brak możliwości komentowania.