Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80 mm o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Data nadania: 11.02.2020r.

Data aktualizacji: 27.02.2020r.

Data aktualizacji: 18.03.2020r.

Data aktualizacji: 31.03.2020r.

Brak możliwości komentowania.