Odbioru i zagospodarowania frakcji nadsitowej powyżej 80mm o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11)

Data nadania: 17.01.2020r.

Brak możliwości komentowania.