ZGK LOGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, tel. 29 645 7301; e-mail: kancelaria@gkostrow.pl

„Wykonanie pełnego monitoringu składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 11, gmina Ostrów Mazowiecka w roku 2020, oraz wykonanie badań ścieku technologicznego i stabilizantu (kod 190599) powstających w instalacji Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (MBP)”

Skip to content