Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oferta Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Umowa Załącznik nr 5 Informacja o ryzyku ubezpieczeniowym Załącznik nr 6- Informacja o szkodowości Załącznik nr 7 do SIWZ – Bilans…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oferta Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załacznik nr 4 Umowa Kopia Załączniki nr 5-8 – wykazy ubezpieczanego mienia 2019-2021 Kopia Załączniki nr 5-8 – wykazy ubezpieczanego mienia 2019-2021(1) Kopia Załączniki…

Czytaj dalej