Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. zamówień publicznych

Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalistę ds. zamówień publicznych Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 66 07-300 Ostrów Mazowiecka Warunki pracy na stanowisku Wymiar czasu…

Czytaj dalej

Dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadania budowa ścieżek rowerowych – etap II ul. Legionowa oraz ul. Szkoły Podchorążych

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 2 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 5 Wzór umowy Informacja z otwarcia ofert Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty…

Czytaj dalej

Dostawa soli kamiennej z antyzbrylaczem do utrzymania dróg w sezonie zimowym 2019/2020

Ogłoszenie SIWZ Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik nr 2 Wzór oferty na dostawy Załącznik nr 3 Wykaz dostaw lub usług Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Wzór umowy Informacja z otwarcia ofert Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty…

Czytaj dalej