Zakup nowego autobusu

Spółka dokonała zakupu kolejnego nowego autobusu do obsługi Komunikacji Miejskiej marki ISUZU CITIBUS, Euro 6, klimatyzowany MIDI, który zastąpi użytkowany do tej pory najstarszy i najbardziej wyeksploatowany pojazd. Życzymy wszystkim naszym Pasażerom bezpiecznego i przyjemnego podróżowania.    

Czytaj dalej

Budowę zbiornika podziemnego na wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru wraz ze stanowiskiem czerpania wody oraz z infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie o zamówieniu bzp SIWZ załącznik (SIWZ) nr 1 – oświadczenie – grupa kapitałowa załącznik (SIWZ) nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału Załącznik (SIWZ) nr 3 – Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów załącznik (dokumentacja) nr 5 – przedmiar załącznik (dokumentacja) nr…

Czytaj dalej