Dostawa pojazdu do zbierania odpadów

Ogłoszenie  SIWZ JEDZ  śmieciarka  Wzór umowy- śmieciarka Wzór oferty na dostawy- śmieciarka  Wykaz dostaw lub usług Oświadczenie – grupa kapitałowa Odpowiedzi na pytania Zmiany w SIWZ Wzór oferty na dostawy Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data nadania: 31.01.2019r. Data aktualizacji 01.02.2019r. Data aktualizacji…

Czytaj dalej