Odbiór i zagospodarowanie frakcji nadsitowej powyżej 80 mm o kodzie 19 12 12 – inne odpady

Data nadania:17.12.2019r.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wprowadza modyfikację zamówienia a w konsekwencji SIWZ wraz z częścią załączników. Dla zachowania przejrzystości zmieniona zawartość zostaje ujednolicona. W pozostałym zakresie dokumentacja pozostaje bez zmian

Data aktualizacji: 31.12.2019r.

Data aktualizacji: 03.01.2020r.

Brak możliwości komentowania.