Usługa ochrony obiektu bazy transportowej usytuowanej przy ulicy Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Oświadczenie

Umowa ochrona

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedź na pytania

Data nadania: 29.03.2019r.

Data aktualizacji: 12.04.2019r.

Data aktualizacji: 12.04.2019r.

Brak możliwości komentowania