Informacja w sprawie obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (MOUBR) za 2018r.

Informacja w sprawie obliczania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (MOUBR) za 2018r.

Data nadania: 15.03.2019r.

 

Brak możliwości komentowania