Wykonanie ogrodzenia terenu do celów magazynowych na działce przy ul. Łąkowej w Ostrowi Mazowieckiej

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Oświadczenie

Wzór umowy

Powiadomienie o zmianach treści zapytania ofertowego

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data nadania: 19.02.2019r.

Data aktualizacji: 26.02.2019r.

Data aktualizacji: 04.03.2019r.

Brak możliwości komentowania