Segregacja odpadów z ŚDS

W dniu 22.10.2018 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy poprowadziliśmy  prelekcję na temat segregacji odpadów.

Uczestnicy prelekcji dowiedzieli się w jaki sposób segregować odpady, do jakich pojemników wrzucać papier, szkło,

plastik oraz bioodpady oraz jak chronić środowisko naturalne.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. 

Brak możliwości komentowania