Dostawa oleju napędowego do zakładowych stacji paliw i oleju opałowego lekkiego do kotła c.o.

Ogłoszenie

SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór oferty na dostawy

Wzór umowy

Oświadczenie

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

powiadomienie o wyborze

Data nadania: 10.10.2018r.

Data aktualizacji: 17.10.2018r.

Data aktualizacji: 18.10.2018r.

Data aktualizacji: 24.10.2018r.

Data aktualizacji: 06.11.2018r.

 

 

Brak możliwości komentowania