Dostawa oleju napędowego do zakładowych stacji paliw i oleju opałowego lekkiego do kotła c.o.

Ogłoszenie SIWZ – na dostawę i usługi procedura uproszczona Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej Wzór oferty na dostawy Wzór umowy Oświadczenie Odpowiedź na pytanie do SIWZ Informacja z otwarcia ofert powiadomienie o wyborze Data nadania: 10.10.2018r. Data aktualizacji: 17.10.2018r. Data aktualizacji: 18.10.2018r. Data aktualizacji: 24.10.2018r. Data aktualizacji: 06.11.2018r.  …

Czytaj dalej