ZGK LOGO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej sp. z o.o.

07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. B. Prusa 66, tel. 29 645 7301; e-mail: kancelaria@gkostrow.pl
KRS: 0000153255 - Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego Spółki: 49 468 000,00 zł
NIP: 7591475720, REGON: 550733679, Nr Rejestrowy BDO: 000015804

ETAP I Rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. przystępuje do prac związanych  z  przebudową  i modernizacją Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Stare Lubiejewo, który zlokalizowany jest na terenie działek geodezyjnych nr 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 255/2, 256, 257 obręb Stare Lubiejewo, gmina Ostrów Mazowiecka.

Inwestycja będzie przebiegała w dwóch etapach. Na realizację pierwszego etapu  dnia 12 sierpnia 2014r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn „Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp.z o.o. Etap 1”.

Współfinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV. „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania  4.2. „Ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Koszt inwestycyjny etapu pierwszego   przebudowy  i modernizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Stare Lubiejewo szacowany jest na kwotę niespełna 5 mln zł z czego dofinansowanie wynosić będzie 2 490 661,58 zł, co stanowi 74,00% wydatków kwalifikowanych.

Zakres inwestycyjny rozbudowy i modernizacji w etapie pierwszym obejmie:

– rozbudowę  istniejącej hali sortowni,

–  budowę kwater  składowiska przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych  których dalsze przetworzenie i wykorzystanie nie jest możliwe – kwatera 3a  o pojemności ok. 187 635 m3 oraz kwatera nr 3b o pojemności ok. 176 393 m3

– wykonanie wokół pas zieleni izolacyjnej o szerokości ok. 10 m,

– zakup kompaktora służącego do zagęszczania odpadów na kwaterach składowiska.

Obecnie trwają prace  związane z przygotowaniem i ogłoszeniem procedur  przetargowych ,  wykonaniem i ustawieniem tablicy informacyjnej.

Realizowany projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Bardzo ważnym zadaniem , które stoi przed Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej jest zapewnienie mocy przerobowych Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w  Starym Lubiejewie na potrzeby obsługi regionu, ponieważ wtedy ma szansę stać się on Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Takie działania pozytywnie wpłyną na stan środowiska. Projekt zostanie zrealizowany do połowy 2015 roku.

Nazwa Projektu: „ Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej    Sp. z o.o. Etap 1”.

Beneficjent:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 4 952 687,74 zł

Wartość dofinansowania: 2 490 661,58 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

W dniu 11.09.2014 r. przed wjazdem do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Stare Lubiejewo została ustawiona tablica informacyjna.

Archiwum
wrzesień 2014
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Skip to content